Tota la informació sobre l’Espai de migdia

0
30
views
Us presentem les condicions de l’Espai de migdia, la franja no lectiva que gestiona l’AFA conjuntament amb la cooperativa de serveis d’educació L’Esguard

>> Quines són les condicions generals?

Servei fix: es considera usuària fixa aquella que faci ús del servei 3, 4, o 5 dies a la setmana. Les usuàries fixes del servei de menjador que es queden només 3 o 4 dies a la setmana, han de concretar quins dies són els que reserven.

Exemple: si es queda 3 dies, cal concretar que serà el dilluns, dimecres i divendres.

Per fer ús del servei és necessari haver fet la inscripció a aquest a través de l’aplicatiu de L’Esguard. Si aquesta es fa a mitjans de curs, cal enviar un correu electrònic a xirinacs@lesguardcoop.cat.

Servei esporàdic: 1 o 2 dies a la setmana. Si alguna família usuària vol fer ús del servei de forma esporàdica ho haurà de comunicar amb antelació, sent les 9.30 h del mateix dia que necessita fer ús del menjador l’últim moment per fer-ho. S’ha de notificar al correu de la coordinació o per missatge/trucada al seu número de telèfon (vegeu el quadre a sota de tot del post). Si és la primera vegada que es fa ús el servei, s’haurà d’avisar a xirinacs@lesguardcoop.cat.

>> Els preus

Servei fix: 6,54 € el preu per menú (1 dia).
Servei esporàdic: 7,19 € el preu per menú (1 dia).

En el cas dels fixos, la quota del menjador de cada mes serà en funció dels dies lectius que hi hagi. L’import surt de multiplicar el preu diari (6,54 €) del servei pels dies lectius del mes en concret.

Al mes de juliol s’emet un onzè rebut domiciliat a favor de les famílies usuàries per retornar les faltes d’assistència que s’han produït durant el mes de juny i regularitzar aquelles incidències acumulades durant el curs. D’altra banda, si quedés algun pagament pendent a favor de la cooperativa, també es generarà un rebut de cobrament cap a la família usuària.

>> Quan es paga i com?

El cobrament es farà a més vista per domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes, mitjançant un rebut. Les usuàries esporàdiques també rebran un rebut domiciliat al banc amb l’import de tots els usos del servei, però en el rebut del mes següent en què s’ha produït.

En el cas que no es pugui fer el pagament mitjançant rebut bancari es podrà pagar per finestreta del dia 1 al 5 de cada mes en horari d’atenció a famílies de la coordinació. Per fer-ho efectiu, s’ha de notificar al correu electrònic de la coordinació del servei. Juntament amb el rebut bancari, també enviarem una factura amb el desglossament dels conceptes facturats. Si detecteu alguna incidència a la factura del rebut, poseu-vos en contacte directament amb l’àrea de rebuts: rebuts@lesguardcoop.cat.

>> Necessitats alimentàries / dietes específiques:

En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment, cal presentar a la coordinació del servei de menjador “l’Informe Oficial de l’estat de salut”, que podeu demanar en el vostre centre d’atenció primària, i omplir l’imprès d’al·lèrgens del servei de menjador.

En el cas que sigui una altra dieta específica per altres motius, cal demanar-ho a la coordinació perquè es consulti amb l’empresa de cuina si es fa aquella dieta específica.

Per a dieta especial, d’un dia esporàdic, cal trucar o enviar un missatge (vegeu el quadre a sota de tot), abans de les 9.30 h, a la coordinació del servei i especificar la dieta concreta (astringent o restringent o altres).

>> Què passa si faltem?

– Cal notificar les faltes abans de les 9.30 h al correu: xirinacs@lesguardcoop.cat.

– Es retornarà un import pendent de determinar en el cas que es notifiqui degudament abans de les 9.30 h. L’import que es retorna correspon a la part d’alimentació. No es retornarà la part corresponent als altres costos fixos (personal i altres). La devolució s’incorporarà al rebut del mes següent. La devolució de la part d’alimentació es produirà a partir de la segona falta, el primer dia no es retornarà. Els fons generats amb aquestes aportacions servirà per enfortir el projecte finançant noves formacions per a l’equip d’educadores, promoure trobades informatives amb les famílies i inversions en material pedagògic per a les activitats de lleure.

– Totes aquelles faltes que no es notifiquin degudament, no es retornarà cap import.

– En els casos de sortides o colònies d’escola, no caldrà avisar i es retornarà el cost del menú sempre que no es demani el pícnic.

>> Què passa si vull donar-me de baixa del servei?

En cas de baixa o modificació dels dies contractats, caldrà avisar per correu a la coordinació del servei (vegeu el quadre a sota de tot) abans del dia 20 de cada mes perquè el canvi es faci efectiu per al mes següent. Si es comunica fora de termini no es podrà fer efectiu fins al pròxim mes.

>> Impagaments

Les famílies usuàries que acumulin 2 mesos de deute se’ls donarà de baixa del servei fins que el deute pendent quedi resolt. Si existeix alguna quota pendent, no es farà efectiva cap devolució.

>> Com puc demanar beca?

Aquelles que vulgueu sol·licitar la beca, us heu d’adreçar a la direcció de l’escola per tramitar l’ajut. Allà us informaran de com engegar el procés. Les famílies que hagin rebut l’ajut de menjador, en el cas que la beca sigui parcial, s’emetrà igualment el rebut a principis de mes i per avançat, de la part proporcional que correspon. En queden exemptes les famílies que tenen una beca completa.

>> Comunicació

Podeu baixar el document en PDF aquí.

Per a més informació sobre la cooperativa L’Esguard, podeu visitar la seva web: https://lesguardcoop.cat/.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here