Serveis

Davant de les dificultats per conciliar la feina dels adults de la família amb la cura dels infants, des de l’AFA assumim el repte de suplir aquestes mancances oferint espais més enllà de les hores de classe (la jornada lectiva) a través de la comissió d’Activitats, conjuntament amb L’Esguard i amb la supervisió de l’escola. 

Aquesta comissió és l’encarregada de pensar i coordinar els diversos serveis que faciliten la conciliació: les activitats extraescolars, l’acollida matinal i els racons de tarda, el Casalet de juny (que compensa la jornada intensiva) i el Casal d’estiu.

Però no creiem que aquests serveis serveixin només per allargar l’horari. Les activitats que pensem estan d’acord amb la línia pedagògica de l’escola, i som conscients de la importància de fer un bon acompanyament als infants. Busquem que el temps que les criatures passen de més a l’escola no estigui buit de continguts i, en el cas de les extraescolars, que complementi i doni continuïtat a la tasca formativa de les hores lectives.

Totes les famílies que pertanyin a l’escola Xirinacs poden fer ús dels serveis oferts, però en el cas de les extraescolars les famílies que estiguin afiliades a l’associació tenen un descompte en l’activitat.

Serveis disponibles

– Extraescolars del curs 2022-2023: aquí.

– Acollida matinal: se’n pot fer ús de manera fixa o esporàdica. L’espai està disponible a partir de les 8 h i fins a les 9 h.

  • FIX: mitja hora (30 € mensuals); una hora (60 € mensuals). Per donar-vos d’alta al servei fix cal que envieu un correu a: esguard.xirinacs@gmail.com.
  • ESPORÀDIC: se’n pot fer ús en cas que sorgeixin imprevistos i avisant amb poc marge d’antelació. El preu és: mitja hora (1,75 €); una hora (3,50 €).

– Racons de tarda: se’n pot fer ús de manera fixa o esporàdica. L’espai està disponible a partir de les 16.30 h i fins a les 17.30 h.

  • FIX: mitja hora (30 € mensuals); una hora (60 € mensuals). Per donar-vos d’alta al servei fix cal que envieu un correu a: esguard.xirinacs@gmail.com.
  • ESPORÀDIC: se’n pot fer ús en cas que sorgeixin imprevistos i avisant amb poc marge d’antelació. El preu és: mitja hora (1,75 €); una hora (3,50 €).

– Casalet de juny 2022: aquí.

– Casal d’estiu 2022: aquí


Últimes notícies