Comissions

Les comissions són grups de reflexió i treball formats per famílies amb l’objectiu de col·laborar pel bon funcionament de l’escola, enfortir la comunitat, intentar compensar les mancances del sistema, i millorar i transformar l’entorn on fan vida els nostres infants.

En el moment de creació de l’AFA, el curs 2017-2018, es va fer una feina prèvia a la constitució i posada en marxa d’aquestes comissions per establir unes bases comunes que enfoquessin el treball i fossin coherents amb el projecte educatiu de l’escola. Amb els anys, s’han anat creant noves comissions fruit de les necessitats que han anat sorgint i de l’arribada de noves famílies que han anat sumant esforços.

Actualment a l’AFA hi ha les següents comissions:

Menjador

Des d’on s’organitza l’Espai de migdia (àpats i estona de lleure)

Raquel, Lucía, Vanessa, Núria, Andrea, Núria, Cristina

menjador@afaxirinacs.org

Activitats

Des d’on es pensen i es coordinen les activitats extraescolars, el casal d’estiu i el casalet

José, Laia, Sonia, Aina, Eva, Alberto

activitats@afaxirinacs.org

Celebracions

Des d’on es promou la cohesió de la comunitat a través de les festes

Úrsula, Laia, Sandra, Bea, Noemí, Laia, Marta, Amanda

celebracions@afaxirinacs.org

Equipaments

Des d’on es vetlla perquè les instal·lacions de l’escola i els voltant siguin òptims

Gemma, Laia, Julieta, Laia, Genís, Toni, Carlos, Raúl, Josep Maria

equipaments@afaxirinacs.org

Reivindicativa

Des d’on es dona suport a qualsevol reclamació de l’AFA i s’organitzen el Bicibús i la Revolta Escolar (pacificació de l’entorn)

Laia, Bea, Genís, Aina

reivindicativa@afaxirinacs.org

Comunicació

Des d’on es fa d’altaveu de les activitats de l’AFA i es difon la seva tasca

Bea, Susana, Lucía

comunicacio@afaxirinacs.org

Feminismes i diversitats

Des d’on es reflexiona i es treballa per promoure la convivència i aconseguir una escola transformadora, respectuosa i diversa

Esther, Iona, Aina, Eva, María, M. José, Cristina, Silvia, Susana

feminismesidiversitats@afaxirinacs.org

Verda

Encarregada de fer créixer el verd als patis i l’interior de l’escola

Montse, M. José, Lucía, Ana, Tam, Albert, Iona, Karina, Gemma, Alba, Sonia, Sara, Iban

verda@afaxirinacs.org

Benvinguda i dinamització

Encarregada d’acollir les famílies noves, acompanyar-les i donar resposta a tots els dubtes

Laia, Susana, Marga, Gemma, Amanda, Laia

benvinguda@afaxirinacs.org