Comissions

Les comissions són grups de reflexió i treball formats per famílies amb l’objectiu de col·laborar pel bon funcionament de l’escola, enfortir la comunitat, intentar compensar les mancances del sistema, i millorar i transformar l’entorn on fan vida els nostres infants.

En el moment de creació de l’AFA, el curs 2017-2018, es va fer una feina prèvia a la constitució i posada en marxa d’aquestes comissions per establir unes bases comunes que enfoquessin el treball i fossin coherents amb el projecte educatiu de l’escola. Amb els anys, s’han anat creant noves comissions fruit de les necessitats que han anat sorgint i de l’arribada de noves famílies que han anat sumant esforços.

Actualment a l’AFA hi ha les següents comissions:

>>Menjador

Des d’on s’organitza l’Espai de migdia (àpats i estona de lleure)

Raquel, Vanessa, Núria, Andrea, Núria

Necessitem gent que ens ajudi a:

 • Supervisar els menús
 • Gestionar incidències de l’Espai de migdia
 • Coordinar-nos amb l’escola i L’Esguard per proporcionar als infants una atenció respectuosa
 • Fer observacions de l’hora de dinar i pensar millores

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: menjador@afaxirinacs.org

>>Activitats

Des d’on es pensen i es coordinen les activitats extraescolars, el casal d’estiu i el casalet

Maria José, Laia, Sonia, Aina, Eva

Necessitem gent que ens ajudi a:

 • Pensar noves activitats extraescolars
 • Col·laborar en la coordinació amb L’Esguard pel que fa a acollides, extraescolars, casalets i Casal d’estiu
 • Gestionar les incidències que es donen al llarg del curs amb les activitats extraescolars
 • Gestionar les incidències que es donen durant el Casal d’estiu

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: activitats@afaxirinacs.org

>>Celebracions

Des d’on es promou la cohesió de la comunitat a través de les festes

Úrsula, Laia, Sandra, Bea, Noemí, Laia, Marta, Amanda

Necessitem gent que ens ajudi a:

 • Pensar quines festes volem fer i com seran
 • Preparar les festes (decoracions, activitats, organització dels esdeveniments)
 • Col·laborar puntualment en cada festa (apuntar-se al muntatge i desmuntatge, als torns de barra, de porteria, de cobrar tiquets, contacontes…)

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: celebracions@afaxirinacs.org

>>Equipaments

Des d’on es vetlla perquè les instal·lacions de l’escola i els voltant siguin òptims

Gemma, Laia, Julieta, Laia, Genís, Toni, Carlos, Raúl, Josep Maria

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: equipaments@afaxirinacs.org

>>Reivindicativa

Des d’on es dona suport a qualsevol reclamació de l’AFA i s’organitzen el Bicibús i la Revolta Escolar (pacificació de l’entorn)

Laia, Bea, Genís, Aina

Necessitem gent que ens ajudi a:

 • Assistir a reunions amb entitats i organismes oficials per a temes concrets com el Bicibús, la Revolta escolar, la pacificació del carrer Entença
 • Coordinar-nos amb les escoles de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni per unir forces
 • Donar suport a jornades reivindicatives puntuals (8 de març, vaga educativa…)
 • Treballar en la defensa de l’escola pública
 • Obrir altres eixos de treball com el canvi climàtic

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: reivindicativa@afaxirinacs.org

>>Comunicació

Des d’on es fa d’altaveu de les activitats de l’AFA i es difon la seva tasca

Bea, Susana, Lucía

Necessitem gent que ens ajudi a:

 • Portar el Twitter
 • Penjar missatges al Telegram
 • Actualitzar la pàgina web
 • Dissenyar cartells
 • Col·laborar a renovar la pàgina web

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: comunicacio@afaxirinacs.org

>>Diversitat Funcional

La comissió de diversitat funcional vol  ser una eina de la comunitat escolar per donar suport a tots els temes relacionats amb la diversitat i inclusió.

Els principals objectius són:
 1. Assessorar i donar suport a la escola en l’àmbit de la diversitat funcional.
 2. Assessorar i acompanyar a les famílies amb infants NEE.
 3. Donar suport a l’AFA en els espais de espai de migdia/extraescolars/casals i assessorar a altres comissions de l’AFA en temes de diversitat.
 4. Realitzar tasques de sensibilització de la diversitat a l’escola.

Si voleu participar a la comissió, teniu qualsevol consulta o necessiteu la nostra ajuda escriviu a: diversitatfuncional@afaxirinacs.org

Silvia, María José, Vanesa, Margarita, Mireia, Marta, Claudia, Lajele, Amanda

>>Feminismes i diversitats

Des d’on es reflexiona i es treballa per promoure la convivència i aconseguir una escola transformadora, respectuosa i diversa

Esther, Iona, Aina, Eva, María, M. José, Cristina, Silvia, Susana

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: feminismesidiversitats@afaxirinacs.org

>>Verda

Encarregada de fer créixer el verd als patis i l’interior de l’escola

Montse, M. José, Lucía, Ana, Tam, Albert, Iona, Karina, Gemma, Alba, Sonia, Sara, Iban

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta: verda@afaxirinacs.org

>>Benvinguda i dinamització

Encarregada d’acollir les famílies noves, acompanyar-les i donar resposta a tots els dubtes

Laia, Marga, Gemma, Amanda, Laia

Necessitem gent que ens ajudi a:

 • Pensar i organitzar actes d’acollida i benvinguda de les famílies noves
 • Dinamitzar la participació a les comissions de l’AFA

Si voleu participar a la comissió o teniu qualsevol consulta : benvinguda@afaxirinacs.org