Comissions

Les comissions són grups de reflexió i de treball formades per famílies amb l’objectiu de col·laborar pel bon funcionament de l’escola.
Prèviament a la constitució i posada en marxa d’aquestes comissions ens sembla necessari
establir unes bases comunes que enfoquin el treball i que siguin coherents amb el projecte
educatiu de l’escola.

Des de l’AFA hem constituït les següents comissions:

Equipaments (mòduls, pati, infraestructures,)

Vocal/Persona de contacte: Gemma Tost, mare del Bru (1r)
Mail de contacte: equipaments@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Encarregada de vetllar per la seguretat i adequació de l’edifici provisional i també el definitiu de l’escola.
 • Elaborar un projecte de pati que tingui en compte les necessitats dels infants i l’ús de l’espai dins i fora de l’horari lectiu.
 • Participar en el procés participatiu del barri referent al l’ús de la Model.

Menjador

Vocal/Persona de contacte: Raquel Derch, mare de la Maia (1r)
Mail de contacte: menjador@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Vetllar que el funcionament i l’atenció als infants durant l’espai de migdia i les acollides sigui coherent amb el projecte educatiu de l’escola.

Extraescolars i Casals

Vocal/Persona de contacte: Laia Sanmartí, mare del Roger (P5)
Mail de contacte: activitats@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Reflexionar sobre la necessitat d’organitzar activitats extraescolars amb infants d’aquestes edats.

Pedagògica (escola de famílies, formació conjunta)

Vocal/Persona de contacte: Amanda Giner, mare del Milo (1r)
Mail de contacte: pedagogica@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Buscar espais de reflexió i formació pedagògica per difondre el projecte educatiu i
  aprofundir en aspectes de criança i educació.
 • Organitzar xerrades, tallers de formació, espais de debat, de comentari d’articles…
 • Atendre a les necessitats i inquietuds de les famílies respecte l’educació dels seus fills i filles.

Celebracions

Vocal/Persona de contacte: Úrsula Garrido
Mail de contacte: celebracions@afaxirinacs.org

Com a comunitat educativa ens sembla important buscar espais de trobada lúdics que ens
facin sentir partíceps de la comunitat de l’escola. Des de l’escola creiem que les festes
tradicionals formen part de la cultura de cadascú i que sovint responen a rituals d’encontre
amb la família, els amics, el barri o ciutat, i no tant amb la comunitat d’escola i és per això que
veiem més la necessitat de trobar-nos per celebrar allò que ens uneix.

Funcions:

 • Reflexionar sobre de quina manera l’escola pot participar en les festes tradicionals que
  s’organitzin al barri o ciutat ( ex: participar en la rua de Carnestoltes), i sobre quines
  celebracions podem fer com a comunitat educativa més enllà de les festes tradicionals.
 • Establir uns principis bàsics de coherència a l’hora d’organitzar les festes: criteris alhora
  de realitzar activitats referents al tipus d’estímuls que s’ofereixen als infants, estètics,
  ús no consumista, ecològics, com respectem la diversitat cultural, etc…
 • Possibles celebracions: festa d’inauguració de l’escola, festa d’acollida a les famílies i als
  infants nous, trobada de diversitat cultural, festa de final de curs, dinar popular, sortida
  a la muntanya, etc..

Comunicació (nom, web, imatge a l’exterior, relació amb l’entorn)

Vocal/Persona de contacte: Pendent de cobertura

Mail de contacte: comunicacio@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Elaborar uns criteris per escollir el nom de l’escola que s’adequïn al projecte educatiu
  de l’escola, a la història de l’espai, etc..
 • Pensar quin pot ser el procés de tria del nom i en com implicar a la comunitat
  educativa
 • Ampliar/ Actualitzar/ Crear una web que respongui a les necessitats de comunicació de
  l’escola
 • Buscar la manera de poder compartir de manera privada les fotografies i imatges dels
  infants a l’escola
 • Dissenyar i cuidar els espais del centre que ens serviran de comunicació amb/entre les
  famílies en diferents ocasions.
 • Entenem les comunicacions tant internes com externes. Per això, en aquesta comissió
  es poden generar i gestionar propostes de relació i/o intercanvi amb entitats del barri,
  els mitjans de comunicació, etc.

Reivindicativa

Vocal/Persona de contacte: Laia Sánchez Amat, mare de la Joana (1r) i del Magí (P3)
Mail de contacte: –

Comissió encarregada de difondre lluites de fora cap a dins (solidaritat entre escoles, escola pública, escola catalana, serveis de qualitat i no privatitzats, inclusió, etc.) i de dins cap a fora (escoles en barracons, ubicació definitiva, projecte de la Model, etc.).

Econòmica (formada per membres del Consell Escolar)

Funcions:

 • Supervisar la gestió econòmica del centre.