Comissions

Les comissions són grups de reflexió i de treball formades per famílies amb l’objectiu de col·laborar pel bon funcionament de l’escola.
Prèviament a la constitució i posada en marxa d’aquestes comissions ens sembla necessari establir unes bases comunes que enfoquin el treball i que siguin coherents amb el projecte educatiu de l’escola.

Des de l’AFA hem constituït les següents comissions:

Equipaments (mòduls, pati, infraestructures,)

Vocal/Persona de contacte: Gemma Tost, mare del Bru (1r)
Mail de contacte: equipaments@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Encarregada de vetllar per la seguretat i adequació de l’edifici provisional i també el definitiu de l’escola.
 • Elaborar un projecte de pati que tingui en compte les necessitats dels infants i l’ús de l’espai dins i fora de l’horari lectiu.
 • Participar en el procés participatiu del barri referent al l’ús de la Model.

Menjador

Vocal/Persona de contacte: Raquel Derch, mare de la Maia (1r)
Mail de contacte: menjador@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Vetllar que el funcionament i l’atenció als infants durant l’espai de migdia i les acollides sigui coherent amb el projecte educatiu de l’escola.

Activitats

Vocal/Persona de contacte: Laia Sanmartí, mare del Roger (P5)
Mail de contacte: activitats@afaxirinacs.org

La comissió d’activitats té dues funcions principals, les extraescolars i el casal d’estiu.

Pel que fa a les extraescolars, al curs 2018-19 es va treballar amb l’escola, a través de la comissió mixta, quins valors, criteris i quins tipus d’activitats havien d’oferir les extraescolars. En aquesta comissió mixta, i sempre amb l’opinió de les famílies a través d’enquestes, es van preparar les dues activitats que es van oferir el curs següent: música amb família i moviment creatiu. Així mateix, aquell mateix curs ja es va oferir piscina pels dos cursos que formaven l’escola (P3 i P4).

Al curs 2019/20, mentre es feien les dues primeres extraescolars, des de la comissió es van preparar les activitats per a l’any següent, on ja hi havia un ventall més ampli de propostes.

Durant aquests dos primers anys, la gestió de les inscripcions es va fer des de la pròpia comissió però, degut al gran volum de treball que comportava, a partir del curs 2020/21 es va decidir que la gestió és traspassava a la cooperativa L’Esguard.

Al curs 2020/21, el COVID no va deixar poder oferir les activitats tal i com s’havien pensat i, amb les restriccions que es van anar posant, es van tenir que acabar suspenent les extraescolars. Actualment estem preparant les activitats per al proper curs 2021/22.

En relació al casal, el curs 2018/19 ja es va oferir el primer casal d’estiu amb l’empresa Kampi Ki Pugui i es va poder fer íntegrament a l’escola Xirinacs.

El següent curs, 2019/20, l’empresa escollida per realitzar el casal va ser la cooperativa L’Esguard però, degut a les obres que es van realitzar a l’escola, el casal es va fer a l’Institut Viladomat.

Aquest estiu el casal el realitzarem amb la cooperativa L’Esguard i, tot i les obres, ho podrem fer a l’Escola Xirinacs.

Funcions:

 • Reflexionar sobre quines activitats extraescolars necessiten els infants d’aquestes edats i organitzar-les.
 • Reflexionar sobre quin tipus de casal volem per a la nostra escola i organitzar-lo.

Pedagògica (escola de famílies, formació conjunta)

Vocal/Persona de contacte: Amanda Giner, mare del Milo (1r)
Mail de contacte: pedagogica@afaxirinacs.org

Funcions:

 • Buscar espais de reflexió i formació pedagògica per difondre el projecte educatiu i
  aprofundir en aspectes de criança i educació.
 • Organitzar xerrades, tallers de formació, espais de debat, de comentari d’articles…
 • Atendre a les necessitats i inquietuds de les famílies respecte l’educació dels seus fills i filles.

Celebracions

Vocal/Persona de contacte: Úrsula Garrido
Mail de contacte: celebracions@afaxirinacs.org

Com a comunitat educativa ens sembla important buscar espais de trobada lúdics que ens
facin sentir partíceps de la comunitat de l’escola. Des de l’escola creiem que les festes
tradicionals formen part de la cultura de cadascú i que sovint responen a rituals d’encontre
amb la família, els amics, el barri o ciutat, i no tant amb la comunitat d’escola i és per això que
veiem més la necessitat de trobar-nos per celebrar allò que ens uneix.

Funcions:

 • Reflexionar sobre de quina manera l’escola pot participar en les festes tradicionals que
  s’organitzin al barri o ciutat ( ex: participar en la rua de Carnestoltes), i sobre quines
  celebracions podem fer com a comunitat educativa més enllà de les festes tradicionals.
 • Establir uns principis bàsics de coherència a l’hora d’organitzar les festes: criteris alhora
  de realitzar activitats referents al tipus d’estímuls que s’ofereixen als infants, estètics,
  ús no consumista, ecològics, com respectem la diversitat cultural, etc…
 • Possibles celebracions: festa d’inauguració de l’escola, festa d’acollida a les famílies i als
  infants nous, trobada de diversitat cultural, festa de final de curs, dinar popular, sortida
  a la muntanya, etc..

Comunicació

Vocal/Persona de contacte: Lucía Velasco, mare del Matías (P3)
Mail de contacte: comunicacio@afaxirinacs.org

A la comissió de Comunicació ens encarreguem de que la informació flueixi entre l’AFA i les famílies així com entre l’AFA i “el món exterior” a l’escola. Gestionem les xarxes socials (Twitter i Telegram) de l’AFA així com la plana web, que treballem per actualitzar i que sigui el màxim d’informativa possible. També preparem cartells i redactem i dissenyem comunicacions de l’AFA. Si t’agrada el dinamisme, la comunicació efectiva, redactar o el disseny, seràs benvinguda.

Reivindicativa

Vocal/Persona de contacte: Laia Sánchez Amat, mare de la Joana (1r) i del Magí (P3)
Mail de contacte: –

Comissió encarregada de difondre lluites de fora cap a dins (solidaritat entre escoles, escola pública, escola catalana, serveis de qualitat i no privatitzats, inclusió, etc.) i de dins cap a fora (escoles en barracons, ubicació definitiva, projecte de la Model, etc.).

Econòmica (formada per membres del Consell Escolar)

Funcions:

 • Supervisar la gestió econòmica del centre.