Manifest conjunt AFAs escoles en barracons

0
99
views

La Comissió d’Equipaments de l’AFA Xirinacs ha estat participant en un grup de treball format per membres de totes les escoles de Barcelona que actualment estan en barracons.

A part de poder compartir experiències i obtenir informació sobre com gestionen la situació les altres escoles, s’ha estat treballant en un manifest conjunt que han aprovat totes les AFAs participants i es va entregar al Consorci d’Educació de Barcelona el 30 de Gener.

Aquest manifest ha estat signat per les següents associacions de famílies:

AFA Escola Auditori, AFA Escola Gaia, AFI Escola Entença, AFA Escola La Flor de Maig, AF Escola 30 Passos, AMPA Escola La Maquinista, AFA Escola Xirinacs, AFA Escola 9 Graons, AFA Escola Teixidores de Gràcia.

 

Representants de les AFAs de les escoles Teixidores de Gràcies, Gaia i Xirinacs en el moment d’entregar el manifest al Consorci.

El diari ARA ha publicat un article sobre el manifest i les reclamacions de les famílies: https://www.ara.cat/societat/escoles-barracons-fartes-provisionalitat_0_2174182625.html

Si voleu saber més sobre la comissió d’equipaments o voleu ajudar-nos amb les tasques que realitzem, contacteu amb nosaltres a equipaments@afaxirinacs.org

 

Manifest

Manifest escoles barracots – Document PDF

Els sotasignants com a representants de les AFAs i AMPAs de escoles en barracots​ ​ exposem:

Que durant els últims anys a Barcelona hem experimentat de nou un creixement en la creació de centres educatius a la ciutat per a poder aportar una solució a la manca crònica de places en escoles i instituts de certes zones de la ciutat.

Des de la nostra plataforma volem agrair que s’hagi optat per acabar amb la implantació de bolets i solucions temporals i s’intenti aportar ​ solucions a llarg termini​.

Actualment hi ha 13 escoles i instituts en barracots, i un Institut en edifici temporal. És evident que això és el resultat d’una mala planificació, així com de les circumstàncies socioeconòmiques i polítiques dels últims anys, però també s’ha de dir que és una notícia excel·lent, ja que significa que Barcelona ​ augmenta el nombre de centres públics i per tant oferta més places en escoles i instituts públics.

També volem fer valdre el fet que la ciutat de Barcelona estigui apostant per una ​ escola pública innovadora i de qualitat​.

Dit això també veiem la necessitat d’exposar que m​ algrat la bona voluntat mostrada pel consistori en abordar la mancança de places d’escola pública, les escoles en barracots veiem amb ​ incertesa el futur. Això es constata amb les dades de l’evolució de barracots versus construccions d’edificis definitius per a aquests centres.

Si una escola que es creava nova abans del 2008 podia aspirar a tenir un edifici nou en poc més de 4 anys (Escola Fluvià, Escola Eulàlia Bota, Escola Sant Martí, …) la mitja del temps de construcció de la majoria d’escoles és ja de 6-7 anys (Escola Can Fabra, Escola els Encants, Escola L’Univers, …). Sense comptar amb el cas de la Maquinista, els qui porten més de 10 anys instal·lats en la provisionalitat.

Al situar les famílies en un projecte amb tanta incertesa, l’ajuntament contrau un deute emocional amb les escoles, les famílies i la comunitat fins a la construcció de l’edifici definitiu i l’estabilització del projecte educatiu.

La ​ falta d’espais compartits dels nous centres, mentre creix el número d’alumnes, provoca que la ràtio d’ús, al mantenir les superfícies dels espais menjadors, sales de psicomotricitat, espai jardí… sigui ens pocs anys insostenible. També cal sumar el fet que les instal·lacions no tenen previst ni biblioteques (obligatòria per llei a primària), ni sales per a manualitats, ni gimnàs, ni sala d’actes, ni espais compartits que son la base de qualsevol centre.

A més, la ​ provisionalitat amb què es dissenyen les instal·lacions bàsiques fa que no estiguin preparades per a les successives ampliacions que sens dubte es produiran si els edificis definitius no es construeixen. El fet de romandre tants anys en mòduls provisionals comporta necessàriament precarietat d’infraestructures i de les activitats escolars que es duen a terme al recinte. Cal tenir en compte també que el fet de que any rere any s’hagin de fer obres d’ampliació comporta que no es puguin realitzar casals durant els períodes de vacances,cosa que repercuteix directa i negativament en els infants i les seves famílies que no disposen d’aquest recurs indispensable.

Amb l’augment de les necessitats educatives a secundària, s’ha normalitzat també l’aparició d’instituts en barracots on la manca d’espais especialitzats (com ara els laboratoris) compliquen encara més el dia a dia dels centres.

Totes aquestes deficiències, junt amb les promeses incomplertes que tots els centres amb barracots ha rebut del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), fan palesa que les escoles en barracots som escoles en situació de precarietat.

És per tot això que ​ sol·licitem:

Primer

Que en el moment de la creació de qualsevol centre públic en mòduls provisionals s’estableixi una ​ planificació ​ on estigui definit el calendari amb tots els passos necessaris per tal de poder-se complir el pla de ruta:

 • Ha d’existir un espai definit on es construirà l’edifici definitiu de l’Escola.
 • La qualificació del sòl de l’emplaçament definitiu ha d’estar definida i els terrenys condicionats.
 • Els terminis de la construcció de l’Escola han de ser clars, respectats i que la provisionalitat sigui mínima.
 • S’han de respectar els temps d’obra previstos, uns 18 mesos aproximadament.

Segon

Que una vegada assolits els acords necessaris amb el govern vigent, aquests ​ acords i compromisos es mantinguin​ amb independència dels futurs canvis polítics.

És necessari que tot el procés tingui la ​ màxima transparència​ . Per això calen canvis formals en la forma d’actuar del CEB i de l’Ajuntament per tal que les comunitats educatives afectades estiguin informades en tot moment i es puguin crear canals de participació més efectius.

Tercer

De forma urgent, sol·licitem que es solucionin les mancances que pateixen les escoles en barracots i es planifiquin les noves tenint en compte aquests punts que exposem.

Les escoles en barracots haurien de ser infraestuctures de qualitat. Actualment, la majoria pateixen de greus mancances i problemes de funcionament, que es van agreujant amb el temps, ja que les infraestructures i instal·lacions no estan pensades per perdurar.

A banda de les particularitats que cada centre pugui tenir, considerem que hi ha algunes d’aquestes mancances i deficiències en les instal·lacions o en el seu manteniment, que són comunes a totes les escoles en barracots i que suposen alteracions al normal funcionament dels centres. Aquestes mancances comunes són:

 • Manca de drenatge de l’aigua de pluja. Els exteriors de les escoles en barracots s’inunden amb molta facilitat i la falta de un drenatge adequat fa que els bassals d’aigua puguin durar molts dies. Això dificulta no només l’accés dels infants a les escoles, si no també la utilització dels espais exteriors.
 • Manca d’ombres. De la primavera a l’estiu molts espais exteriors s’han de infrautilitzar degut a que la manca d’ombra fa que sigui inviable que els infants puguin ser-hi. La construcció dels barracots hauria de contemplar la instal·lació d’ombres permanents com a part de la infraestructura necessària pel bon funcionament dels centres. En les escoles ja existents caldria que el CEB gestionès anualment la seva instal·lació sense que fos necessari demanar-les any rere any.
 • Manca de banys exteriors​. Si considerem que els patis, jardins etc són part de les instal·lacions de l’escola, haurien d’estar dotats de banys que puguin fer servir els infants. No tenir-los provoca que els infants tinguin que desplaçar-se un tros molt llarg per anar al bany, alterant les activitats que s’estan desenvolupant, reduint la seva autonomia i fent que calgui dedicar un educador a aquestes tasques.
 • Manca de cuines pròpies​. El caràcter de provisionalitat fa que les escoles en barracots es construeixin sense cuina pròpia, el que comporta moltes dificultats de gestió dels menjadors. Les empreses de catering cuinen els aliments varies hores abans de que es consumeixin, i això fa que siguin menjars més processats i menys frescos, el que sense dubte és menys saludable. Una cuina pròpia permet elaborar menús més adequats al que es considera un menú saludable, i per tant hauria de ser inclosa en el disseny dels barracots.

Restem a la espera de la seva resposta,

 • AFA Escola Auditori
 • AFA Escola Gaia
 • AFI Escola Entença
 • AFA Escola La Flor de Maig
 • AF Escola 30 Passos
 • AMPA Escola La Maquinista
 • AFA Escola Xirinacs
 • AFA Escola 9 Graons
 • AFA Escola Teixidores de Gràcia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here